Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг — це угода, за якою ми пропонуємо довгострокову оренду предмета лізингу з переходом права власності на предмет лізингу наприкінці терміну договору. Таким чином, фінансовий лізинг, як правило, означає придбання предмета лізингу у власність в кінці терміну. Транспортний засіб знаходиться на балансі Лізингоодержувача. Комісію Лізингоодержувач в повному обсязі відносить на валові витрати.

Переваги фінансового лізингу:

 • Лізингоодержувач набуває право власності на Предмет лізингу по закінченню терміну дії договору;
 • Збільшується балансова вартість основних фондів Лізингоодержувача;
 • Всі комісії відносяться на валові витрати Лізингоодержувача, на предмет лізингу нараховується амортизація;
 • Предмет лізингу обліковується на балансі Лізингоодержувача, зменшуючи податок на прибуток;
 • Предмет лізингу не може бути предметом арешту, також не можуть бути накладені обтяження третіх осіб;
 • Виплати щодо страхування та реєстрації здійснює лізингова компанія, потім ця сума розподіляється рівними частинами на весь термін фінансування;
 • Лізингоодержувач отримує податковий кредит в момент передачі предмета лізингу.

Оперативний лізинг

Оперативний лізинг — це угода за якою ми пропонуємо короткострокову або довгострокову оренду, суть якої полягає саме в користуванні автомобілем протягом визначеного періоду, а не в його придбанні. Автомобіль знаходиться на балансі Лізингодавця, що не впливає на фінансові показники Лізингоодержувача щодо власних і позикових коштів. Лізингоодержувач відносить на валові витрати 100% платежів з усіх Транспортних засобів

Переваги оперативного лізингу:

 • До валових витрат відносяться 100% лізингового платежу по легковим та комерційним авто;
 • Отриманні 100% ПДВ від лізингового платежу відносяться на податковий кредит;
 • Автомобіль враховується на балансі PUL, що зменшує непрофільні активи лізингоодержувача;
 • Повернення транспортного засобу в PUL після завершення лізингового договору (викуп можливий);
 • Виплати щодо страхування та реєстрації здійснює лізингова компанія, потім ця сума розподіляється рівними частинами на весь термін фінансування;
 • Лізинг не має обмежень за територіальним розміщенням Клієнта або за формою власності.

Зворотний лізинг

Зворотний лізинг — це різновид лізингу, що характеризується тим, що в межах одного лізингового договору продавець одночасно виступає в якості лізингоодержувача. Таким чином, учасниками угоди є тільки дві організації (на відміну від класичного лізингу, де 3 сторони угоди - продавець, лізингодавець, лізингоодержувач): підприємство, яке продає своє майно і згодом отримує його в лізинг.

Переваги зворотного лізингу:

 • Майно продовжує використовуватися підприємством, змінюється тільки власник. Після всіх виплат предмет лізингу повертається у власність компанії;
 • Вирівнювання балансу підприємства шляхом продажу майна за ринковою вартістю.
 • Всі комісії відносяться на валові витрати Клієнта, на предмет лізингу нараховується амортизація;
 • Предмет лізингу обліковується на балансі Клієнта, зменшуючи податок на прибуток;
 • Предмет лізингу не може бути предметом арешту, також не можуть бути накладені обтяження третіх осіб;
 • Отримання податкового кредиту при передачі предмета лізингу Клієнту;
 • Відсутні жодні початкові комісії;
 • Лізинг не має обмежень за територіальним розміщенням Клієнта або за формою власності.